КПОП эрэгтэй хамтлагуудаас хамгийн өндөр хамтлагийг тодрууллаа..

 Kпопын эрэгтэй хамтлагуудыг өндрөөр нь жагсаасан байна. ямар хамтлаг хамгийн өндөр гишүүдтэй бол цааш ороод үзээрэй.. Үргэлжлүүлэн унших